Panele sterowania sterem strumieniowym

Panele służą do sterowania sterami strumieniowymi. Do najważniejszych cech należą :

Zabezpieczenie kierunku sterowania. Jest to funkcja czasowego opuźnienia zmiany kierunku ciągu (o 1 sekundę - funkcja możliwa do wyłączenia)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika. Wszystkie silniki elektryczne są wyposażone w bezpiecznikowy wyłacznik momencie przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy.
Odłączenia zasilania do panelu sterowania. Funkcja używana wybiórczo. Panel sterowania może zostać wyłączony automatycznie po : 30 - 60 - 120 minutach. Domyślnym fabrycznym ustawieniem jest brak automatycznego odłączenia zasilania.
Włączenie zasilania panelu sterowania. Panel posiada wbudowane zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem.
Zabezpieczenie przed ciągłą pracą. Funkcja stosowana wybiórczo. Po upływie 2 minut ciągłego działania steru strumieniowego, silnik steru wyłączy się automatycznie. Wyłączenie tej funkcji powoduje, że po upływie 2 minut ciągłej pracy silnika steru strumienowego, włączy się alarm (wizualny i dźwiękowy), ale silnik nie wyłączy się.
Wodoszczelność. Klasa wodoszczelności IP65 na przednią część panelu.

Zapraszamy !

Copyright © 2010 Craftsman Marine Polska

Craftsman Marine Polska
Stoneczna 5/22
11-230 Bisztynek

+48 089 761 23 24
E-mail